Житомирські ВНЗ потрапили в ТОП-100 найпопулярніших університетів серед абітурієнтів

  За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників.

   В тому числі 922 тисячі заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

  Про це повідомляє osvita.ua.

  Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання завершено.

  Як і минулого року, лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

  Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний торговельно-економічний університет.

ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів

 

Заклад вищої освіти

Регіон

Кількість заяв

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київ

42354

2

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівська область

37380

3

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Київ

36371

4

Національний університет "Львівська політехніка"

Львівська область

31545

5

Київський національний торговельно-економічний університет

Київ

25905

6

Національний авіаційний університет

Київ

23513

7

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківська область

20528

8

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Київ

19656

9

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Київ

16329

10

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київ

15477

11

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровська область

15326

12

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Київ

14418

13

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецька область

14169

14

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Івано-Франківська область

14132

15

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Харківська область

13895

16

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Київ

12366

17

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківська область

11119

18

Запорізький національний університет

Запорізька область

10705

19

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеська область

9610

20

Університет митної справи та фінансів

Дніпропетровська область

9575

21

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ

9377

22

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Закарпатська область

9342

23

Київський національний лінгвістичний університет

Київ

9005

24

Національний університет харчових технологій

Київ

8747

25

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Дніпропетровська область

8218

26

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківська область

8204

27

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Волинська область

7773

28

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Харківська область

7661

29

Одеський національний політехнічний університет

Одеська область

7165

30

Тернопільський національний економічний університет

Тернопільська область

6870

31

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харківська область

6691

32

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київ

6587

33

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харківська область

6555

34

Київський національний університет технологій та дизайну

Київ

6487

35

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Харківська область

6243

36

Хмельницький національний університет

Хмельницька область

6137

37

Національний університет "Одеська юридична академія"

Одеська область

5961

38

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаська область

5640

39

Державний університет телекомунікацій

Київ

5582

40

Національний транспортний університет

Київ

5497

41

Вінницький національний технічний університет

Вінницька область

5300

42

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницька область

5199

43

Сумський державний університет

Сумська область

5105

44

Національний університет "Запорізька політехніка"

Запорізька область

5065

45

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київ

4832

46

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківська область

4821

47

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопільська область

4803

48

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вінницька область

4696

49

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницька область

4676

50

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська область

4661

51

Національний університет водного господарства та природокористування

Рівненська область

4659

52

Одеський національний морський університет

Одеська область

4610

53

Вінницький національний аграрний університет

Вінницька область

4609

54

Луцький національний технічний університет

Волинська область

4591

55

Рівненський державний гуманітарний університет

Рівненська область

4559

56

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

Тернопільська область

4498

57

Чернігівський національний технологічний університет

Чернігівська область

4467

58

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівська область

4384

59

Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"

Київ

4341

60

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету

Вінницька область

4312

61

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Одеська область

4265

62

Херсонський державний університет

Херсонська область

4145

63

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

Івано-Франківська область

4110

64

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Житомирська область

4069

65

Харківський національний медичний університет

Харківська область

3920

66

Одеський національний економічний університет

Одеська область

3797

67

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Полтавська область

3785

68

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Дніпропетровська область

3770

69

Одеський національний медичний університет

Одеська область

3762

70

Державний університет "Житомирська політехніка"

Житомирська область

3756

71

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

Чернівецька область

3740

72

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківська область

3626

73

Житомирський національний агроекологічний університет

Житомирська область

3586

74

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Львівська область

3560

75

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Київ

3530

76

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Хмельницька область

3508

77

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Київ

3477

78

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Черкаська область

3365

79

Державний університет інфраструктури та технологій

Київ

3330

80

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Миколаївська область

3285

81

Запорізький державний медичний університет

Запорізька область

3250

82

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільська область

3216

83

Університет державної фіскальної служби України

Київська область

3173

84

Львівський торговельно-економічний університет

Львівська область

3127

85

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Київ

3064

86

Національний університет "Острозька академія"

Рівненська область

3001

87

Полтавська державна аграрна академія

Полтавська область

2904

88

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Київ

2877

89

Львівський державний університет внутрішніх справ

Львівська область

2794

90

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дніпропетровська область

2753

91

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Львівська область

2729

92

Міжнародний гуманітарний університет

Одеська область

2693

93

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Кіровоградська область

2683

94

Криворізький державний педагогічний університет

Дніпропетровська область

2569

95

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Полтавська область

2552

96

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сумська область

2546

97

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"

Львівська область

2532

98

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Львівська область

2479

99

Українська медична стоматологічна академія

Полтавська область

2475

100

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

Дніпропетровська область

2423

  У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 24 липня 2019 року.

Новини Житомира

   
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

ОСТАННІ КОМЕНТАРІ

 

 

 

 

 

 

 

 

Погода
Погода в Житомире

влажность:

давление:

ветер:

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework